Должностная инструкция керівника відділу обліку та контролю


Должностная инструкция керівника відділу обліку та контролю


I. Загальні положення
Керівник відділу обліку та контролю відноситься до категорії керівників Підприємства.
На посаду Керівника відділу обліку та контролю призначається особа, що має вищу спеціальну освіту та стаж роботи за фахом не менше 5 років.
Призначення на посаду керівника відділу обліку та контролю відбувається наказом директора Підприємства.
Керівник відділу обліку та контролю повинен знати:
- Закон України “Про захист прав споживачів”.
- Порядок роботи обєкта торгівлі.
- Правила підготовки товарів для продажу.
- Стандарти та технічні умови на товари, основні властивості та якісні характеристики товарів.
- Методи обліку товарів та розрахунку необхідної кількості товарних запасів в магазині.
- Асортимент, класифікацію, характеристику та призначення товарів.
- Гарантійні строки користування товарами та правил їх обміну.
- Види браку та правила вибраковки.
- Прогресивні форми та методи обслуговування покупців.
- Форми облікових документів та порядок складання звітності.
- Діючий порядок ціноутворення.
- Законодавство з охорони праці.
- Правила внутрішнього трудового розпорядку.
- Правила обслуговування населення в національній валюті України.
- Правила протипожежної безпеки, санітарії.
Керівник відділу обліку та контролю під час своєї діяльності керується:
- Статутом підприємства.
- Цією посадовою інструкцією.
- Внутрішніми документами підприємства, затвердженими в установленому порядку.
Керівник відділу обліку та контролю організаційно підпорядковується безпосередньо директору Підприємства.
Під час відсутності керівника відділу обліку та контролю (відрядження, відпустка, хвороба, навчання тощо) його обов’язки виконує заступник керівника відділу обліку та контролю, який набуває відповідні права та несе відповідальність за невиконання покладених на нього обов’язків.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Завдання та обовязки
Керівник відділу обліку та контролю забезпечує дотримання обовязкових вимог з урахуванням спеціалізації діяльності підприємства встановлених державними стандартами, санітарними та протипожежними правилами.
Організує роботу по проведенню інвентаризації на складах підприємства, оформлення та відображення результатів інвентаризації в базі даних підприємства.
Забезпечує на належному рівні облік і контроль за рухом товарно-матеріальних цінностей.
Організує планові і позапланові перевірки.
Результати перевірок оформлює в належні терміни згідно вимог документообороту на підприємстві.
Доводить до відома керівництва, вносить пропозиції для притягнення до відповідальності винних осіб по результатам перевірки.
Відображає виявленні розбіжності по обліку ТМЦ у базі даних підприємств.
Внесення в базу підприємства змін про не кондицію, недостачу, надлишки.
Проводити по базі підприємства виправлень поданих комірниками складу.
Очолює роботу по забезпеченню ефективності обліку приходів, звітності по руху товарно-матеріальних цінностей підприємства на складах.
Організує проведення вибіркових перевірок складів по групам товарів , по фабриках.
Контролює правильність оформлення та терміни подачі первинних документів обліковцям відділу.
Забезпечує наявність та утримання в належному стані компютерного обладнання, іншого матеріально – технічного обладнання відділу.
Організовує, планує, та координує діяльність персоналу відділу.
Дає рекомендації спрямовані на підвищення ефективності руху товарно-матеріальних цінностей підприємства.
Здійснює контроль за раціональним використанням матеріальних , фінансових та людських ресурсів.
Застосовує заохочення працівників, накладає стягнення на порушників виробничої та трудової дисципліни.
Приймає участь у впровадженні і налагодженні системи штрих кодування товарів та кваліфікованого супроводження цієї системи.
Проводить тестування працівників на право доступу до роботи з базою даних підприємства.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

III. Права
Керівник відділу обліку та контролю має право:
Знайомитись з проектами рішень власника (директора) підприємства, що стосуються його діяльності.
Приймати участь в обговоренні питань, що стосуються виконуваних ним обовязків.
Вносити на розгляд власника (директора) пропозиції щодо покращення роботи відділу.
Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.
Вимагати від директора підприємства сприяння у виконанні своїх службових обовязків.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

IV. Відповідальність
Керівник відділу обліку та контролю несе відповідальність:
За товарний облік (приймання, переміщення і видачу ТМЦ) згідно первинних документів.
За збір даних про рух товарно-матеріальних цінностей підприємства.
За перевірку відповідності товарного ліміту із залишками.
Відповідає за донесення інформації до касирів, продавців, комірників правил роботи з базою підприємства, відповідальності за збереження товарно-матеріальних цінностей, вимоги заповнення первинної документації.
За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обовязків, передбачених цією посадовою інструкцією, в межах діючого трудового законодавства.
За правопорушення здійснені в процесі своєї діяльності, в межах цивільного, адміністративного та кримінального законодавства України.
Керівник відділу обліку та контролю несе повну матеріальну відповідальність за втрату, пошкодження, або інші дії, що приводять до зменшення вартості товарно-матеріальних цінностей відділу.

Должностная инструкция керівника відділу обліку та контролю
"Робота і навчання сьогодні"

Новости по темам
Обучение в Украине

УЦ Успех
Express карьера - бесплатное обучение интернет менеджменту
Курсы бухгалтеров

Должностная инструкция керівника відділу обліку та контролю

добавить информацию образец резюме ссылки профессии контакты/реклама
Администрация сайта не несет ответственности за содержание размещенных объявлений. При использовании материалов сайта гиперссылка на http://robotazp.com.ua обязательна.
"Робота і навчання сьогодні" 2004 - 2020.