Должностная инструкция начальника відділу збуту


Должностная инструкция начальника відділу збуту


I. Загальні положення
Начальник відділу збуту належить до професійної групи "Керівники".
Призначення на посаду начальника відділу збуту та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ____________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
Начальник відділу збуту безпосередньо підпорядковується
______________________________________________________________________.
______________________________________________________________________.

II. Завдання та обовязки
Начальник від ділу збуту:
Організує комплексне вивчення і аналіз вітчизняних та зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання інформації щодо співвідношення попиту і пропозиції, рівня цінна продукцію, можливих замовлень, розвитку виробництва підприємств-конкурентів, стратегії і тактики їх діяльності, реакції на появу нової продукції.
Здійснює розроблення коротко-, середньо- та довготермінової стратегії маркетингової діяльності, орієнтує проектувальників та виробництво на виконання вимог споживачів щодо продукції, що виробляється підприємством.
Організує дослідження споживчої властивості продукції та факторів, що визначають структуру і динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства, ринкової конюнктури.
Розроблює рекомендації щодо удосконалення асортименту і якості продукції, обгрунтованості та доцільності випуску нової продукції, орієнтованої на задоволення потреб споживачів.
Визначає стратегію і тактику збуту продукції.
Організує роботи з аналізу ефективності використання каналів збуту, найбільш ефективних форм і методів реалізації продукції, послуг посередників.
Бере участь в організації виставок, ярмарків, рекламуванні продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, розповсюдженні інформації про виробника та його можливості.
Бере участь у внесенні відповідних коректив до діяльності підприємства в разі зміни зовнішнього середовища чи зіткнення з певними проблемами, в розробленні заходів захисту від конкурентів.
Здійснює організацію збуту продукції підприємства згідно з плановими завданнями та укладеними договорами, вчасного її відвантаження споживачам у встановлених обсягах реалізації.
Забезпечує участь відділу в підготовці проектів перспективних і річних планів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт щодо вивчення попиту на продукцію підприємства, одержання замовлень, узгодження умов і укладання договорів на її постачання, розрахункових нормативів запасів готової продукції, планування її постачання споживачам.
Вживає заходів щодо виконання плану реалізації продукції, своєчасного одержання нарядів, специфікацій та інших документів на постачання, а також реалізації продукції, яка не розподілена за планом і не знаходить збуту за нарядами.
Забезпечує контроль за виконанням підрозділами підприємства замовлень, договірних зобовязань у встановлені строки, за обсягом реалізації продукції, номенклатурою, комплектністю та якістю, за станом запасів готової продукції на складах.
Організує приймання готової продукції від виробничих підрозділів на склади, раціональне зберігання і підготовку до відправлення споживачам, визначення потреби в транспортних засобах, механізованих навантажуючих засобах, тарі та робочій силі для відвантаження готової продукції.
Здійснює розробку і упровадження стандартів підприємства щодо організації зберігання, збуту та транспортування готової продукції, а також заходів удосконалення роботи зі збуту, скорочення транспортних витрат, зниження понаднормативних залишків готової продукції та прискорення операцій у збуті.
Вживає заходів щодо забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізовану продукцію.
Бере участь у розгляданні претензій споживачів, які надходять на підприємство, у підготовці відповідей на заявлені позови, а також претензій споживачам за порушення ними умов договорів.
Забезпечує облік виконання замовлень і договорів, відвантаження та залишків нереалізованої готової продукції, своєчасне оформлення документації зі збуту, складання передбаченої звітності зі збуту (постачання), виконання плану реалізації.
Бере участь в організації обслуговування реалізованої продукції.
Координує діяльність складів готової продукції, керує працівниками відділу.
____________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________.

III. Права
Начальник відділу збуту несе відповідальність:
За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обовязків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
____________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________.

IV. Відповідальність
Начальник відділу охорони праці несе відповідальність:
За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обовязків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
____________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________.

V. Начальник відділу збуту повинен знати:
Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації збуту і постачання готової продукції.
Теорію і практику маркетингу, методи досліджень та аналіз у галузі маркетингу (виробнича, торгова, збутова, рекламна, цінова та інша діяльність підприємства).
Методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту, порядок ціноутворення, розроблення стратегії цін.
Способи і методи рекламування продукції.
Методи і порядок розроблення перспективних і річних планів виробництва і реалізації продукції.
Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення.
Прейскуранти оптових цін на продукцію, що випускається підприємством.
Економіку виробництва.
Методи і порядок розробки нормативів запасів готової продукції.
Порядок визначення загального обсягу постачання, потреби у вантажних і транспортних засобах.
Методи вивчення попиту на продукцію підприємства.
Умови постачання, зберігання та транспортування продукції, правила оформлення матеріалів для укладання договорів на постачання, документації зі збуту.
Порядок підготовки претензій до споживачів і відповідей на претензії, що надходять.
Стандарти і технічні умови на продукцію, яка випускається підприємством.
Організацію складського господарства і збуту продукції.
Основи технології, організації виробництва, праці та управління.
Вітчизняне та зарубіжне митне законодавство.
Етику ділового спілкування та ведення переговорів.
Організацію обліку операцій із збуту і складання звітності про виконання плану реалізації.
Правила експлуатації обчислювальної техніки.
Трудове законодавство.
Основи менеджменту.
Правила та норми охорони праці.
____________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі збуту за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
_________________________________________________________________

VII. Взаємовідносини (звязки) за посадою
За відсутності начальника відділу збуту його обовязки виконує заступник (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обовязків.
Для виконання обовязків та реалізації прав начальник відділу збуту взаємодіє:
2.1. З головним бухгалтером з питань:
2.1.1. Отримання:
- бухгалтерських даних про рух, реалізацію, запаси продукції;
- підсумків інвентаризації матеріально-технічних ресурсів;
- _________________________________________________________________.
2.1.2. Надання:
- звітів про витрати на маркетингові дослідження;
- розрахунків витрат на післяпродажне обслуговування продукції;
- _________________________________________________________________.
2.2. З начальником відділу технічного контролю з питань:
2.2.1. Отримання:
- відомостей про дефекти виготовленої продукції;
- узагальнених результатів рекламаційної роботи;
- _________________________________________________________________.
2.2.2.Надання:
- відомостей по рекламаціях;
- інформації про невідповідність заявленої якості продукції протягом гарантійного терміну.

Должностная инструкция начальника відділу збуту
"Робота і навчання сьогодні"

2539 вакансій , 1857 навчальних закладів, оренда житла.

Работа и обучение сегодня Киев

Что дает создание резюме на Robotazp.com.ua Киев

  • Вы в тренде, нет страха потерять работу, получая постоянно предложения от ведущих работодателей Украины

  • Вы за секунды можете отправлять свое резюме сотням работодателей, при этом, не тратя время на звонки

  • 13000 работодателей ищут сотрудников самостоятельно, еще до размещения вакансии и Вы упускаете много перспективных предложений

Новости по темам

Обучение в Украине

Курсы бухгалтеров
Express карьера - бесплатное обучение интернет менеджменту
УЦ Успех

Должностная инструкция начальника відділу збуту

добавить информацию образец резюме ссылки профессии контакты/реклама
Администрация сайта не несет ответственности за содержание размещенных объявлений. При использовании материалов сайта гиперссылка на http://robotazp.com.ua обязательна.
"Робота і навчання сьогодні" 2004 - 2020.