Должностная инструкция начальника охорони


Должностная инструкция начальника охорони


I. Загальні положення
Начальник охорони відноситься до категорії керівників, приймається і звільняється з роботи наказом директора підприємства.
На посаду начальника охорони призначається особа, що має початкову професійну освіту, спеціальну підготовку і стаж роботи не менше 1 року.
Начальник охорони підпорядковується безпосередньо директорові підприємства та керівнику служби безпеки.
У своїй діяльності начальник охорони керується:
- Законами України та іншими нормативно-правовими актами;
- Методичними матеріалами, що стосуються питань охорони підприємства;
- Статутом підприємства;
- Наказами і розпорядженнями директора підприємства;
- Дійсною посадовою інструкцією.
Начальник охорони повинен знати:
- Закони й інші нормативно-правові акти України, що регламентують роботу з охорони обєкта та матеріальних цінностей;
- Специфіку і структуру підприємства, режим роботи його структурних підрозділів;
- Принципи організації охорони обєктів підприємства;
- Характеристики технічних засобів захисту обєктів від несанкціонованого доступу до них;
- Зразки перепусток, товаротранспортних накладних та інших перепускних документів;
- Підписи посадових осіб, що мають право давати розпорядження на ввіз і вивіз товарно-матеріальних цінностей;
- Правила перевірок вантажів, що вивозяться;
- Правила користування технічними засобами охоронно-пожежної сигналізації;
- Порядок прийому під охорону відособлених приміщень, реагування на спрацьовування сигналізації;
- Місця розташування первинних засобів пожежегасіння і звязку, порядок користування ними;
- Правила огляду речей і особистого огляду, здійснення адміністративного затримання, оформлення матеріалів про правопорушення, застосування спеціальних засобів і засобів радіозвязку;
- Загальні принципи надання першої медичної допомоги;
- Правила внутрішнього трудового розпорядку й інструкцію про пропускний режим на охоронюваному обєкті;
- Правила і норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.
На час відсутності начальника охорони (відрядження, відпустка, хвороба, ін.) його обовязки виконує заступник (при відсутності такого – особа, призначена у встановленому порядку), що отримує відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на нього обовязків.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Завдання та обовязки<.b>
Начальник охорони зобовязаний:
Забезпечувати охорону обєктів та матеріальних цінностей підприємства;
Здійснювати контроль за ввозом і вивозом (виносом) матеріальних цінностей;
Негайно доповідати керівництву про прибуття будь-яких контролюючих органів на підприємство;
Припиняти спроби несанкціонованого проникнення на охоронюваний обєкт;
Здійснювати контроль за роботою встановлених на підприємстві приладів охоронної й пожежної сигналізації;
Повідомляти про їхнє спрацьовування керівнику підприємства а при необхідності - в органи внутрішніх справ або пожежну частину;
Зясовувати причини спрацьовування сигналізації і вживати заходів до затримки порушників або ліквідації пожежі;
Щоденно контролювати здавання та приймання під охорону обладнаних сигналізацією відособлених приміщень;
Здійснювати дії по попередженню і припиненню правопорушень на охоронюваних обєктах;
Здійснювати затримку осіб, що намагаються незаконно вивезти (винести) матеріальні цінності з охоронюваного обєкта або підозрюваних у здійсненні правопорушень, і супроводжувати їх до відділення міліції;
Володіти прийомами рукопашного бою і самозахисту;
Користуватися різними видами звязку на охоронюваному обєкті;
Забезпечувати дотримання надійного контрольно-пропускного режиму;
Надавати всіляку допомогу правоохоронним й іншим державним органам у розслідуванні випадків злочинних посягань на охоронювані обєкти;
Координувати роботу охорони, керувати діями охоронців при виникненні нештатних ситуацій;
Слідкувати за належним утриманням та використанням вартових собак;
Організувати рух, стоянку, паркування транспортних засобів та належний контроль за ними від злочинних посягань;
Здійснювати постійний контроль за працівниками охорони, слідкувати за охайністю їх зовнішнього вигляду, наявністю засобів звязку, ліхтарів, бейджиків, спецзасобів, тощо.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

III. Права
Начальник охорони має право:
Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності охорони підприємства;
Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращення охорони підприємства;
Запитувати особисто й одержувати від керівників підрозділів інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обовязків;
У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи;
Вносити на розгляд директора підприємства пропозиції про заохочення працівників охорони або про накладення на них стягнень;
Клопотати перед керівництвом підприємства про надання сприяння у виконанні своїх посадових обовязків.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

IV. Відповідальність
Начальник охорони несе відповідальність за:
якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обовязків;
дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
дотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;
правопорушення, вчинені в процесі здійснення свої діяльності, - у межах, визначених діючим адміністративним та цивільним законодавством;
заподіяння матеріальної шкоди - у межах, визначених діючим трудовим та цивільним законодавством України.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.
УЗГОДЖЕНО Керівник
структурного підрозділу: ________
(підпис) ______________________
(ПІБ) "____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу: ________
(підпис) ______________________
(ПІБ) "____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис) ______________________
(ПІБ) "____" ____________ ____р.

Должностная инструкция начальника охорони
"Робота і навчання сьогодні"

Новости по темам
Обучение в Украине

Express карьера - бесплатное обучение интернет менеджменту
Курсы бухгалтеров
УЦ Успех

Должностная инструкция начальника охорони

добавить информацию образец резюме ссылки профессии контакты/реклама
Администрация сайта не несет ответственности за содержание размещенных объявлений. При использовании материалов сайта гиперссылка на http://robotazp.com.ua обязательна.
"Робота і навчання сьогодні" 2004 - 2020.