Должностная инструкция торговельного представника комерційного департаменту


Должностная инструкция торговельного представника комерційного департаменту


I. Загальні положення
Торговельний представник Комерційного департаменту (далі - Департамент) Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Торговий будинок ХЛАДОПРОМ» (далі - Товариство) відноситься до категорії працівників сфери торгівлі та послуг.
Посада торговельного працівника призначена забезпечувати якісну та кількісну дистрибьюцію продукції торгової марки «_________» та іншої продукції, просуненням якої займається Товариство.
Торговельний представник приймається на роботу наказом Директора Товариства і звільняється з роботи наказом Директора Товариства на підставах, передбачених трудовим законодавством України.
Торговельний представник безпосередньо підпорядковується керівнику відповідного відділу Департаменту.
Торговельний представник, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з департаментами Товариства та іншими структурними підрозділами, представницькими органами, а також з підприємствами, установами та організаціями.
Торговельний представник у своїй роботі керується:
- законодавчими актами України;
- Статутом Товариства;
- Колективним договором Товариства та Правилами внутрішнього трудового розпорядку;
- Положенням про Комерційний департамент;
- наказами та розпорядженнями Директора Товариства, іншими локальними нормативними актами Товариства;
- цією посадовою інструкцією.
Торговельний представник повинен знати:
- постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність Товариства у галузі торгівлі та надання послуг;
- накази, постанови, розпорядження Директора Товариства;
- конюнктуру ринку морозива та напівфабрикатів;
- основи маркетингу;
- основи мерчендайзингу;
- основи ділової етики;
- організаційну структуру Товариства та функціональні звязки між його структурними підрозділами.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Завдання та обовязки
У сфері дистрибьюції:
- відвідувати торгові точки відповідно до запланованого маршруту, зберігаючи заплановану послідовність візитів;
- вести переговори з керівниками та / або представниками торгових точок (далі - Клієнт) щодо співробітництва, постачання товару та / або встановлення морозильного обладнання;
- отримувати від клієнтів замовлення на постачання товару та встановлення / заміну / зняття морозильного обладнання;
- забезпечувати наявність повного асортименту продукції у всіх торгових точках на визначеній території;
- знаходити нові торгові точки на визначеній території, вести переговори з представниками цих торгових точок та укладати договори щодо співробітництва;
- інструктувати персонал торгової точки щодо користування обладнанням, мерчендайзингу продукції, сприянню просунення товару торгової марки «Хладик»;
- контролювати дебіторську заборгованість клієнтів, вести переговори щодо своєчасного погашення такої заборгованості клієнтами;
- виконувати доручення начальника відповідного відділу та / або директора Департаменту.
У сфері мерчендайзингу:
- викладати товар у морозильному устаткуванні відповідно до планограм;
- здійснювати контроль використання морозильного устаткування торговими точками за цільовим призначенням;
- звертатись з клопотанням до начальника відділу та / або до директора Департаменту у разі порушення умов використання морозильного обладнання;
- встановлювати рекламне обладнання та / або матеріали у домінуючому місці розташування рекламного обладнання у торговій точці;
- оформляти всі торгові точки робочої території, згідно з актуальними вказівками начальника відділу або директора Департаменту;
- забезпечує необхідний обєм та розташування товару у порівнянні з конкурентами на визначеній території.
У сфері обліку торгової діяльності:
- забезпечувати оформлення договорів з клієнтами щодо поставки та оренди торгового обладнання;
- забезпечувати своєчасне та якісне оформлення та переоформлення договорів з клієнтами щодо поставок товару;
- щоденно наприкінці робочого дня надавати начальнику Відділу звіт про виконану протягом дня роботу;
- щомісяця, не пізніше 1-го числа, надавати начальнику Відділу звіт про результати роботи протягом попереднього місяця;
- вести іншу необхідну періодичну та поточну звітність та документацію відповідно до корпоративних стандартів роботи торговельного представника та вимог начальника відділу Департаменту.
У сфері логістики:
- передавати заявки на товар у належній формі до Бухгалтерії;
- здійснювати контроль своєчасності постачання продукції до торгових точок на визначеній території згідно з заявкою.
У сфері маркетингових досліджень:
- визначати потенціал торгових точок на робочій території;
- виявляти конкурентне середовище (виробників, товари та їх рекламну продукцію) на робочій території та звітувати про це начальнику відділу.
У сфері обслуговування клієнтів:
- під час роботи завжди мати охайний вигляд;
- проявляти шанобливе ставлення до клієнтів – бути ввічливим та терплячим, надавати клієнтам необхідні розяснення.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

III. Права
Торговельний представник має право:
брати участь у обговоренні питань, що стосуються безпосередньої компетенції торговельного представника;
представляти Товариство перед клієнтами у межах своєї компетенції за наявності наданих посадовими особами Компанії повноважень;
отримувати від співробітників Товариства та керівників структурних підрозділів інформацію та документи, які необхідні для успішного виконання завдань Департаменту;
вимагати від співробітників інших департаментів чи керівників структурних підрозділів виконання покладених на їх департаменти/підрозділи обовязків що безпосередньо чи опосередковано стосуються роботи з клієнтами Товариства;
вносити директору Департаменту та / або Директору Товариства пропозиції з питань, що належать до компетенції Департаменту;
безпосередньо звертатись до директора Комерційного департаменту та / або Директора Товариства уразі виникнення спірних питань;
інші права, передбачені Законодавством України та локальними нормативними документами Товариства.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

IV. Відповідальність
Торговельний представник несе відповідальність за:
несвоєчасне або неякісне виконання посадових обовязків, визначених цією Інструкцією, порушення Уставу, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Положення про комерційну таємницю Товариства чи інших локальних нормативних актів Товариства;
зіпсування морозильного устаткування клієнтами у підпорядкованому районі;
здійснені в процесі трудової діяльності правопорушення;
заподіяну Товариству матеріальну шкоду;
несумлінне використання майна і засобів Товариства, а також використання в особистих цілях чи цілях, що суперечать інтересам Товариства;
надання недостовірної інформації, або несвоєчасне надання інформації про результати власної діяльності начальнику відділу та / або Директору Департаменту;
невиконання запланованих заходів з просунення товару;
недотримання трудової та виконавчої дисципліни, інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії;
розповсюдження відомостей, що стосуються комерційної таємниці Товариства.
За неналежне виконання покладених на торговельного представника обовязків чи вищезгадані порушення можуть бути застосовані:
- заходи дисциплінарного стягнення відповідно до чинного законодавства;
- заходи впливу у вигляді зменшення заохочувальних виплат, передбачених локальними нормативними документами, про що фахівці Департаменту повідомляються особисто директором Департаменту, а директор Департаменту – Директором Товариства.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

V. Взаємовідносини
У своїй діяльності торговельний представник взаємодіє:
з начальником відповідного Відділу (безпосереднім керівником): ____________________.
з бухгалтерією:
- торговельний представник протягом дня щодня до ____ год. надає та корегує заявки, в усній, письмовій або електронній формі, на продукцію, яку необхідно доставити клієнтам протягом наступного робочого дня;
- торговельний представник з бухгалтерами узгоджує питання дебіторської заборгованості та бухгалтерського документообігу по мірі їх виникнення;
з Відділом забезпечення торгівельним обладнанням (далі - ТО):
- торговельний представник передає у Відділ забезпечення ТО договори, що стосуються ТО;
- торговельний представник щокварталу отримує від начальника Відділу забезпечення ТО рахунки для клієнтів за оренду ТО;
- торговельний представник надає до Відділу забезпечення ТО заявки щодо встановлення, зняття та переміщення ТО;
- торговельний представник надає у Відділ забезпечення ТО інформацію щодо змін у контактних даних та / або зміни місця розташування клієнтів;
з Юридичним департаментом:
- торговельний представник запитує та отримує від співробітників Юридичного департаменту консультації зі спірних питань у юридичних аспектах роботи з клієнтами Товариства;
з Відділом експедиції:
- торговельний представник щодня підтримує безперервний звязок із експедитором задля узгодження поточних питань доставки товару;
з системним програмістом:
- торговельний представник звертається до системного програміста з питань оновлення бази даних товарів та / або клієнтів у кишеньковому портативному компютері (далі - КПК);
- торговельний представник звертається до системного програміста у разі виникнення ускладнень у роботі КПК та / або мобільного звязку.

Должностная инструкция торговельного представника комерційного департаменту
"Робота і навчання сьогодні"

Новости по темам
Обучение в Украине

Express карьера - бесплатное обучение интернет менеджменту

Должностная инструкция торговельного представника комерційного департаменту

добавить информацию образец резюме ссылки профессии контакты/реклама
Администрация сайта не несет ответственности за содержание размещенных объявлений. При использовании материалов сайта гиперссылка на http://robotazp.com.ua обязательна.
"Робота і навчання сьогодні" 2004 - 2020.