Должностная инструкция фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку


Должностная инструкция фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку


I. Загальні положення
Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку належить до професійної групи "Професіонали".
Призначення на посаду фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку та звільнення з неї здійснюється директором підприємства за поданням _________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку безпосередньо підпорядковується __________________.
Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку повинен знати:
- Чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність.
- Нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів.
- Правила застосування штрих-кодів та сучасних компютерних технологій при дослідженнях товарного ринку, порядок проведення оптово-промислових ярмарків.
- Конюнктуру товарного ринку та фактори, які впливають на її формування.
- Джерела інформації про торговельну конюнктуру, закономірності та тенденції формування потреб населення, методи прогнозування попиту на окремі групи товарів.
- Принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення потреб споживачів.
- Тенденції розвитку моди, чинні стандарти та технічні умови на товари споживчого призначення.
- Асортимент товарів, методи визначення їх якості, основи сучасного маркетингу.
- Методи економічного та статистичного аналізу.
- Методи прогнозування економічних та соціальних процесів.
- Основи міжнародної статистики, державну статистичну звітність.
- Систему показників внутрішньо- та зовнішньоторговельного обороту.
- Основні принципи ціноутворення, які застосовуються у міжнародній торгівлі.
- Державну та міжнародну системи класифікації товарів та послуг.
- Категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі, методику та методи визначення ефективності маркетингової діяльності.
- Товарознавство.
- Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
Кваліфікаційні вимоги:
- Провідний фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра або спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця-аналітика І категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії "провідний фахівець-аналітик".
- Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку І категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра - стаж роботи за професією фахівця-аналітика II категорії не менше 1 року, для спеціаліста - не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.
- Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку II категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця-аналітика не менше 1 року, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.
- Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку: повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; без вимог до стажу роботи.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Завдання та обовязки
Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку:
Проводить комплексне дослідження внутрішнього та зовнішнього ринків товарів.
Вивчає та аналізує становище підприємства або товару на ринку.
Комплексно аналізує потреби споживачів та їх поведінку на окремих сегментах ринку, оцінює вплив соціальних та демографічних факторів на стан ринку.
Оцінює конкурентоспроможність товарів та послуг і розробляє пропозиції щодо підвищення їх рівня та оптимізації товарного асортименту.
Вносить пропозиції та корективи в асортиментний перелік товарів та послуг з урахуванням особливостей різних сегментів ринку.
Визначає споживчі, технічні, експлуатаційні, екологічні, естетичні та інші параметри якості товарів та їх відповідність нормативно-технічній документації, договорам, чинному законодавству та іншим вимогам.
Обирає методи моделювання розвитку ринкових ситуацій з конкретних проблем.
Аналізує та обгрунтовує цінову політику підприємства, розробляє рекомендації з рекламної політики, організації торговельних агентств, сприяння продажу товарів.
Дає оцінку за результатами проведення або участі підприємства в ярмарках.
Готує періодичні аналітичні огляди про товарні ринки та позицію підприємства на них.
Розробляє короткострокові та довгострокові прогнози щодо товарної політики підприємства.
Організує та планує діяльність з отримання інформації про стан і перспективи розвитку попиту та пропозиції.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

III. Права
Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку має право:
Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
Ознайомлюватися з документами, що визначають його права та обовязки за посадою, критерії оцінки якості виконання ним посадових обовязків.
Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, повязаної з обовязками, що передбачені цією інструкцією.
В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
Залучати фахівців всіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.
Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обовязків.
Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обовязків.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

IV. Відповідальність
Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку несе відповідальність за:
неналежне виконання або невиконання своїх посадових обовязків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

V. Взаємовідносини (звязки) за посадою
За відсутності фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку його обовязки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обовязків.
Для виконання обовязків та реалізації прав фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку взаємодіє:
2.1 ________________________ з питань: ______________________________.
2.2 ________________________ з питань: ______________________________.

Должностная инструкция фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку
"Робота і навчання сьогодні"

Новости по темам
Обучение в Украине

Express карьера - бесплатное обучение интернет менеджменту

Должностная инструкция фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку

добавить информацию образец резюме ссылки профессии контакты/реклама
Администрация сайта не несет ответственности за содержание размещенных объявлений. При использовании материалов сайта гиперссылка на http://robotazp.com.ua обязательна.
"Робота і навчання сьогодні" 2004 - 2020.