Должностная инструкция начальника гаража


Должностная инструкция начальника гаража


I. Загальні положення
Начальник гаража належить до професійної групи "Керівники".
Призначення на посаду начальника гаража та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
Начальник гаража безпосередньо підпорядковується ________________.
____________________________________________________________.

II. Завдання та обовязки
Начальник гаража:
Забезпечує утримання складу автомобільного транспорту в належному стані, подає необхідну технічну допомогу водіям автомобілів на лінії.
Організує випуск на лінію автомобілів згідно із затвердженим графіком у технічно справному стані.
Здійснює контроль за додержанням водіями правил технічної експлуатації рухомого складу.
Розробляє та впроваджує заходи, направлені на ліквідацію простоїв, передчасне повернення автомобілів з лінії через технічні несправності, аналізує причини дорожньо-транспортних пригод та порушень правил руху.
Забезпечує поточний ремонт виробничих будівель, споруд та обладнання гаража.
Розробляє та впроваджує заходи з благоустрою, озеленення і прибирання території гаража.
Здійснює контроль за забезпеченням паливно-мастильними матеріалами, за своєчасним обслуговуванням та правильним зберіганням рухомого складу.
Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

III. Права
Начальник гаража має право:
Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності гаража.
Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання діяльності гаража.
Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обовязків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
Підписувати та візувати документи у межах своєї компетенції.

IV. Відповідальність
Начальник гаража несе відповідальність:
За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обовязків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

V. Начальник гаража повинен знати:
Постанови, накази, розпорядження, нормативні документи та інші керівні матеріали стосовно виробничо-господарської діяльності автотранспортних підприємств в умовах ринкової економіки.
Будову, призначення, конструктивні особливості, техніко-експлуатаційні дані рухомого складу.
Правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту.
Технологію та організацію технічного обслуговування і ремонту автотранспорту.
Основи економіки, прогресивної організації виробництва та праці.
Чинні положення про оплату праці і форми матеріального стимулювання працівників автомобільного транспорту.
Порядок ведення обліку та звітності щодо рухомого складу і експлуатаційних матеріалів.
Правила експлуатації обчислювальної техніки.
Правила дорожнього руху.
Правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

VI. Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на автомобільному транспорті за професією не менше 2 років.
_________________________________________________________________

VII. Взаємовідносини (звязки) за посадою
За відсутності начальника гаража його обовязки виконує заступник (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обовязків.
Для виконання обовязків та реалізації прав начальник гаража взаємодіє:
2.1. З ________________ з питань:
________________________________________________________________.
2.2. З ________________ з питань:
________________________________________________________________.
2.3. З ________________ з питань:
________________________________________________________________.

Должностная инструкция начальника гаража
"Робота і навчання сьогодні"

Новости по темам
Обучение в Украине

УЦ Успех
Курсы бухгалтеров
Express карьера - бесплатное обучение интернет менеджменту

Должностная инструкция начальника гаража

добавить информацию образец резюме ссылки профессии контакты/реклама
Администрация сайта не несет ответственности за содержание размещенных объявлений. При использовании материалов сайта гиперссылка на http://robotazp.com.ua обязательна.
"Робота і навчання сьогодні" 2004 - 2020.