Должностная инструкция начальника управління капітального будівництва


Должностная инструкция начальника управління капітального будівництва


I. Загальні положення
Начальник управління капітального будівництва належить до професійної групи "Керівники".
Призначення на посаду начальника управління капітального будівництва та звільнення з неї здійснюється наказом ________________________ за поданням ____________________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
Начальник управління капітального будівництва підпорядковується безпосередньо ______________.
______________________________________________________________________.
______________________________________________________________________.

II. Завдання та обовязки
Начальник управління капітального будівництва:
Здійснює керівництво будівництвом обєктів житлово-цивільного і комунального призначення у межах функцій замовника, який є структурним підрозділом центральних і місцевих органів виконавчої влади.
Організовує роботу з розміщення замовлень на капітальне будівництво (складання протоколів намірів, проведення торгів, тендерів), укладання з будівельними організаціями відповідних контрактів (договорів); погодження договірних цін на будівництво обєктів разом з підрядними організаціями відповідно до діючих нормативних документів.
Забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідальних працівників організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво обєктів і технічний нагляд, своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництва обєктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів.
Організовує укладання з проектними і розвідувальними організаціями договорів на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом.
Забезпечує геодезичну основу для будівництва.
Бере участь у створенні й роботі комісії з попередньої перевірки будівельної готовності обєктів для предявлення їх державній приймальній комісії, забезпечує комісію необхідними для роботи документами, бере участь у її роботі.
Організовує передавання завершених обєктів підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію.
Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів.
____________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________.

III. Права
Начальник управління капітального будівництва має право:
Ознайомлюватися з проектами рішень керівника підприємства, що стосуються його діяльності.
Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обовязків.
Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції щодо покращання роботи, повязаної з обовязками, що передбачені цією інструкцією.
В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
Залучати фахівців всіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.
Вимагати від керівника підприємства сприяння у виконанні ним посадових обовязків.
____________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________.

IV. Відповідальність
Начальник управління капітального будівництва несе відповідальність:
За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обовязків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
____________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________.

V. Начальник управління капітального будівництва повинен знати:
Конституцію України, закони України, постанови і рішення Кабінету Міністрів України з питань діяльності галузі.
Перспективи технічного та економічного розвитку галузі.
Методи управління.
Технологію й організацію будівельного виробництва
Досягнення науки та техніки, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід.
Порядок проведення торгів (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів).
Основи планування, статистики, фінансування будівництва, роботи з цінними паперами, оподаткування, менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, психології.
Етику ділового спілкування та ведення переговорів.
Можливості використання організаційної й обчислювальної техніки.
Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища.
____________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
_________________________________________________________________

VII. Взаємовідносини (звязки) за посадою
За відсутності начальника управління капітального будівництва його обовязки виконує заступник (за відсутності останнього - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обовязків.
Для виконання обовязків та реалізації прав начальник управління капітального будівництва взаємодіє:
- _______________________________________________________________.
- _______________________________________________________________.
2.1.З ________________ з питань:
________________________________________________________________.
2.2.З ________________ з питань:

Должностная инструкция начальника управління капітального будівництва
"Робота і навчання сьогодні"

Новости по темам
Обучение в Украине

УЦ Успех
Курсы бухгалтеров
Express карьера - бесплатное обучение интернет менеджменту

Должностная инструкция начальника управління капітального будівництва

добавить информацию образец резюме ссылки профессии контакты/реклама
Администрация сайта не несет ответственности за содержание размещенных объявлений. При использовании материалов сайта гиперссылка на http://robotazp.com.ua обязательна.
"Робота і навчання сьогодні" 2004 - 2020.