Должностная инструкция обліковця


Должностная инструкция обліковця


I. Загальні положення
Обліковець відноситься до категорії технічних виконавців.
На посаду обліковця призначається особа, яка має середньо-технічну освіту.
Обліковець повинен знати:
- Законодавство України.
- Технічні характеристики товару, основні властивості.
- Правила внутрішнього трудового розпорядку.
- Правила и норми охорони праці техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки.
Обліковець в своїй діяльності керується:
- Цією посадовою інструкцією.
- Внутрішніми документами підприємства.
Обліковець підпорядковується безпосередньо керівнику відділу обліку та контролю.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Завдання та обовязки
Здійснювати операції по прийняттю, обліку первинної документації.
Перевіряє отримані первинні документи за формою та змістом.
Систематизує отримані первинні документи, переносить інформацію, відображену в цих документах в базу підприємства.
Контролює звіти по складах на правильність оформлення товарних накладних, підписів операторів, комірників, чи працівників відповідальних за видачу товару, правильність виписки товару.
Архівує звіти за останні 2 місяці.
Оформлює повернення по базі, перевіряє контрагентів, дати, ціни.
Перевіряє повернення здійсненні магазином.
Проводить звірку руху товару менеджер-склад-контрагент.
Контролює своєчасність подачі звітів з виправленнями комірниками складу.
При перевірці звітів вибірково звіряти накладні з базовими проводками, усувати недоліки в заповненні.
Вимагати від працівників відповідальних за оформлення документів які відображають рух товарно-матеріальних цінностей правильності заповнення первинних документів.
Виводить підсумки цифрової інформації в цих документах за її видами, напрямками та періодами.
Готує проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій і подає їх до розгляду керівнику.
Своєчасно доповідати керівництву про всі обставини, які ускладнюють виконання безпосередніх функцій оператора.
Ніколи ні в якому вигляді не розголошувати інформацію поза підприємством про рух товарно-матеріальних цінностей на підприємстві.
Використовувати інвентар за призначенням (ПК експлуатувати згідно інструкції).
Дотримуватись чистоти і порядку на робочому місці.
Забезпечувати збереження бухгалтерських документів.
Вчасно оформлювати прихідні накладні на товарний асортимент.
Готує дані та форми документів для розрахункових операцій.
Здійснює реєстрацію документів що надходять у підрозділ бухгалтерського обліку.
Комплектує документи у хронологічному порядку, забезпечує зручність користування ними при потребі перевірки.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

III. Права
Обліковець має право:
Ознайомлюватись з рішеннями керівництва щодо його діяльності.
Приймати участь в обговоренні питань ефективного виконання ним своїх посадових обов’язків.
Вносити на розгляд керівника пропозиції щодо покращення діяльності відділу.
Підписувати візувати документи в межах своєї компетенції.
Вимагати від керівника сприяння щодо виконання своїх прав і обов’язків.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

IV. Відповідальність
Обліковець несе відповідальність:
За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обовязків, передбачених даною посадовою інструкцією, - в межах, визначених діючим законодавством України.
За вчинення матеріальної шкоди, - в межах, визначених діючим законодавством України.
За здійснення в процесі виконання своїх посадових обовязків вчинків, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність, - в межах, визначених діючим законодавством України.
Обліковець несе повну матеріальну відповідальність за збереження первинних документів, правильність внесених в базу даних цифрових показників які відображають рух товарно-матеріальних цінностей, достовірність поданих на розгляд керівництва звітів.

Должностная инструкция обліковця
"Робота і навчання сьогодні"

Новости по темам
Обучение в Украине

Курсы бухгалтеров
Express карьера - бесплатное обучение интернет менеджменту
УЦ Успех

Должностная инструкция обліковця

добавить информацию образец резюме ссылки профессии контакты/реклама
Администрация сайта не несет ответственности за содержание размещенных объявлений. При использовании материалов сайта гиперссылка на http://robotazp.com.ua обязательна.
"Робота і навчання сьогодні" 2004 - 2020.